Tôi chọn màu xanh này bởi đó còn là màu của mầm sống

Tôi chọn màu xanh này, bởi đó còn là màu của mầm sống. Và ước mơ của tôi đó là có thể phát triển Cây Bút Trẻ được xanh từ đồng bằng đến ven biển, từ miền ngược đến miền xuôi, từ Bắc đến Nam… Vì tôi tin, màu xanh ấy sẽ giúp tôi và tất cả các bạn tìm thấy được nhựa sống của đam mê.
Chào mừng cho những mầm xanh đầu tiên của Cây Bút Trẻ trên quê hương thành cổ Quảng Trị.
Yêu các em nhiều!

4 thoughts on “Tôi chọn màu xanh này bởi đó còn là màu của mầm sống”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *