Thế là mình cũng làm chứng được cho 5 người tin Chúa

Thế là mình cũng làm chứng được cho 5 người tin Chúa. Có một sự thật là, khi nói về lẽ thật với những người kiêu ngạo và lòng đầy cay đắng rất khó.. Chỉ cần bạn vững lòng và nhẫn nại Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề cho bạn. Nhưng phần lớn những người tiếp nhận Chúa rồi, không bước đi tiếp là do họ được rao giảng chưa đầy đủ. Và đôi khi họ quá tập trung vào vấn đề trước mắt của mình, khi không có đáp ứng vậy là họ bỏ Chúa luôn. Họ thích đi tìm phép lạ và thần đèn hơn là tìm kiếm sự cứu rỗi và sự tự do thật sự…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *