SÓNG NƯỚC NÚI THÀNH Một ngày đẹp trời trên sông Trường Giang và cửa biển Kỳ Hà cùng nhạc sĩ Đình Thậm từ Đà Nẵng vào nhạc sĩ Thế Hiển và đoàn phóng viên HTV từ TPHCM ra và các anh em thân quen của huyện nhà Núi Thành Cám ơn Huyện ủy Phòng VHTT Núi Thành và các sĩ quan rất trẻ rất nhiệt tình của Hải đội Kỳ Hà đã tổ chức và đồng hành trọn một ngày hát ca giao lưu trên sông nước quê hương

SÓNG NƯỚC NÚI THÀNH
… Một ngày đẹp trời trên sông Trường Giang và cửa biển Kỳ Hà cùng nhạc sĩ Đình Thậm từ Đà Nẵng vào, nhạc sĩ Thế Hiển và đoàn phóng viên HTV từ TPHCM ra và các anh em thân quen của huyện nhà Núi Thành.
Cám ơn Huyện ủy, Phòng VHTT Núi Thành và các sĩ quan rất trẻ rất nhiệt tình của Hải đội Kỳ Hà đã tổ chức và đồng hành trọn một ngày hát ca giao lưu trên sông nước quê hương!

19 thoughts on “SÓNG NƯỚC NÚI THÀNH Một ngày đẹp trời trên sông Trường Giang và cửa biển Kỳ Hà cùng nhạc sĩ Đình Thậm từ Đà Nẵng vào nhạc sĩ Thế Hiển và đoàn phóng viên HTV từ TPHCM ra và các anh em thân quen của huyện nhà Núi Thành Cám ơn Huyện ủy Phòng VHTT Núi Thành và các sĩ quan rất trẻ rất nhiệt tình của Hải đội Kỳ Hà đã tổ chức và đồng hành trọn một ngày hát ca giao lưu trên sông nước quê hương”

  1. Gần 40 năm rồi mới găp được anh Huy trên sóng. Chúc mừng anh người con trai Tam Mỹ luôn vững vàng trong xã hội.

  2. Bằng Nguyễn Quang dân Đông An mà ko biết bơi thì ngủm từ hôif ba bốn tuổi rùi ông!

  3. Thấy anh Đình Thậm là vui rồi. Lúc nào ảnh cũng cười để khoe răng chắc. Cười cả khi đi viếng đám tang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *