Quà Một cái từ một em gái đáng yêu hơn học sinh lớp 5 Cái còn lại từ con bạn ở xa chắc khoảng nghìn km Một đứa tức cảnh sinh tình lúc mình từ chối lời kêu gọi buôn chuyện với nó để ngủ Đứa còn lại bảo nhìn thấy cái này nghĩ đến mình ngay 3 U save my day bae bae

Quà… 🙂 Một cái từ một em gái đáng yêu hơn học sinh lớp 5 Cái còn lại từ con bạn ở xa chắc khoảng nghìn km Một đứa “tức cảnh sinh tình” lúc mình từ chối lời kêu gọi buôn chuyện với nó để…ngủ :)) Đứa còn lại bảo nhìn thấy cái này nghĩ đến mình ngay <3 U save my day, bae bae :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *