Những ngày cuối đời của bà tôi không có mặt nhưng mỗi lần về bà luôn nhận ra tôi và lại nói 1 câu quen thuộc Tùng về đấy à

Những ngày cuối đời của bà tôi không có mặt nhưng mỗi lần về bà luôn nhận ra tôi và lại nói 1 câu quen thuộc “Tùng về đấy à”. Trong hàng chục người tôi là đứa cháu bà yêu thương nhất, quý nhất. Điều đáng tiếc là tôi chưa có một công việc để nói với bà tôi đã tự lập, trưởng thành và biết lo cho bản thân. Tình thương của bà dành cho tôi sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn trên cuộc đời này
#cháuyêubàlắm

4 thoughts on “Những ngày cuối đời của bà tôi không có mặt nhưng mỗi lần về bà luôn nhận ra tôi và lại nói 1 câu quen thuộc Tùng về đấy à”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *