Ngày này 4 năm trước là chuẩn bị vô bệnh viện đón em Ato

Ngày này 4 năm trước là chuẩn bị vô bệnh viện đón em Ato. Anh hai Goku lúc đó chỉ mới là em bé 2 tuổi chưa đêm nào phải xa mẹ. Mẹ đi sinh em bé mà thương anh Hai đứt ruột.
Giờ hỏi anh Hai mẹ có nên đẻ em bé nữa không thì Goku luôn miệng trả lời “Mẹ đẻ thêm em Ato nữa đi mẹ” :)) Anh Hai đã biết giúp em tắm và mặc quần áo. Em đã giúp anh… leo trèo. Anh em biết hùa nhau troll bố mẹ. Hai đứa một ngày oánh nhau tám trăm bận hờn giận nhau tám ngàn lần nhưng mở mắt ra là tìm nhau, đi học về là hỏi nhau và đi đâu cũng có nhau. Hơn cả anh em, hai đứa còn là bạn thân rất thân.
Ai mong con mau lớn chứ mẹ chỉ mong hai bạn mãi nhỏ bé như bây giờ để mẹ mãi là mẹ một con lần hai tròn mười sáo tuổi lần ba.

2 thoughts on “Ngày này 4 năm trước là chuẩn bị vô bệnh viện đón em Ato”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *