Ngày chủ nhật ngày của riêng mình

Ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Tự nhiên thèm một ly rượu mạnh, uống cùng một ít muối và chanh. Muối làm mặn cuộc sống, chanh làm thơm men, và một thỏi đá nhỏ làm dịu mát cuộc đời. Ngồi chờ người yêu thương nhất đang lăn lê bò toài dưới … gầm bàn để cho ra … những bức ảnh như thế này đây. Đang rảnh, ai thích tớ mời cùng tớ làm hết chai này nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *