Họp mặt chia tay Cán Bộ Quản Lý Giáo Viên Công Nhân Viên nghỉ hưu chuyển công tác

Họp mặt chia tay Cán Bộ Quản Lý – Giáo Viên – Công Nhân Viên nghỉ hưu, chuyển công tác. Chúc các Cô nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cô Loan công tác tại trường 29 năm, cô Phương 20 năm, cô Vân 22 năm, Chị Thảo 19 năm. Những cống hiến của các cô các chị thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục. Bản thân cũng cố gắng học hỏi các cô các chị, cố gắng cống hiến hết sức có thể cho Trường. Thương các cô các chị. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2 thoughts on “Họp mặt chia tay Cán Bộ Quản Lý Giáo Viên Công Nhân Viên nghỉ hưu chuyển công tác”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *