Bi kịch của hầu hết chúng ta đều bắt nguồn từ việc không bao giờ chịu yên phận đóng vai chính lành lặn trong bộ phim cuộc đời mình mà cứ thích chen vào làm vai phụ bị ngược đãi thậm chí là vai quần chúng không có thoại trong bộ phim cuộc đời người khác Rồi tự hỏi sao bản thân tại sao lại phải gánh chịu những điều như vậy

Bi kịch của hầu hết chúng ta đều bắt nguồn từ việc không bao giờ chịu yên phận đóng vai chính lành lặn trong bộ phim cuộc đời mình mà cứ thích chen vào làm vai phụ bị ngược đãi, thậm chí là vai quần chúng không có thoại – trong bộ phim cuộc đời người khác.
Rồi tự hỏi sao bản thân tại sao lại phải gánh chịu những điều như vậy?……
Phan Tấn Thịnh
P/s: Khóc giữa paris….

2 thoughts on “Bi kịch của hầu hết chúng ta đều bắt nguồn từ việc không bao giờ chịu yên phận đóng vai chính lành lặn trong bộ phim cuộc đời mình mà cứ thích chen vào làm vai phụ bị ngược đãi thậm chí là vai quần chúng không có thoại trong bộ phim cuộc đời người khác Rồi tự hỏi sao bản thân tại sao lại phải gánh chịu những điều như vậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *