33 Năm HỘI BIVE Hội nào hơn hội Bi ve Cái tên rất ngộ ai nghe cũng cười Ba ba năm ấy vẫn tươi Một đời xây dựng những người bạn tôi Nghĩa tình còn mãi nhân đôi Dãi dầu mưa nắng thế thôi cái nghề

33 Năm HỘI BIVE Hội nào hơn hội Bi ve Cái tên rất ngộ ai nghe cũng cười Ba ba năm ấy vẫn tươi Một đời xây dựng những người bạn tôi Nghĩa tình còn mãi nhân đôi Dãi dầu mưa nắng thế thôi cái nghề Công trường vất vả đam mê Xây nhà cao mãi vùng quê ,thị thành Ngày xưa đẹp chị ,trẻ anh Giờ đây nội ngoại tóc xanh đổi màu Vui buồn chia sẻ cùng nhau BI VE hội ngộ dài lâu bạn bè Hỏi ai có biết,từng nghe Người còn ,kẻ mất hội hè nhớ nhau Đời người kể cũng qua mau Mới ngày nào đã mặt nhàu,tóc phai Vẫn tình nghĩa lắm hỡi ai Chúng tôi hội những anh tài …dựng xây .! Hồ Tây 18/12/2017 TVT cùng với Tuan Nguyen Anh và 6 người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *