GIÁNG MY Nổi tiếng là ước mơ khao khát của muôn loài và mỗi loài lại chọn một cách khác nhau cá voi nổi tiếng vì to chim họa mi nổi tiếng vì hát hay mèo nổi tiếng về bắt chuột thỏ nổi tiếng về tai dài còn Giáng My nổi tiếng vì trẻ lâu Sự trẻ trung có giá trị thế nào với con gái thì chắc Lê Hoàng chả cần nhấn mạnh

GIÁNG MY Nổi tiếng là ước mơ khao khát của muôn loài, và mỗi loài lại chọn một cách khác nhau, cá voi nổi tiếng vì to, chim họa mi nổi tiếng vì hát hay, mèo nổi tiếng về bắt chuột, thỏ nổi tiếng về tai dài, còn Giáng My nổi tiếng vì trẻ lâu.…