Lạy Chúa Xin cho con luôn vui tươi dù có phải lo âu và thống khổ xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình

Lạy Chúa! Xin cho con luôn vui tươi. dù có phải lo âu và thống khổ, xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình; nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người – cũng như con – đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin…

Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ chẳng vậy miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ và chỗ rách lại tệ hơn

” Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới…

NGƯỜI HỌC PHẬT CHÚNG TA CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỆ ĐEM DANH VỌNG LỢI DƯỠNG NĂM DỤC SÁU TRẦN ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

NGƯỜI HỌC PHẬT CHÚNG TA CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỆ,ĐEM DANH VỌNG LỢI DƯỠNG, NĂM DỤC SÁU TRẦN ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT.BUÔNG BỎ ĐẾN CUỐI CÙNG THÌ THẾ NÀO? ??…!!!… Trong trần lao này rất là rộng lớn. Phật pháp nói với chúng ta Kiến tư phiền não, Trần sa phiền não, Vô minh phiền…

THẾ NÀO LÀ CÔNG PHU THƯỢNG THỪA THẾ NÀO LÀ CÔNG PHU TRUNG THỪA

THẾ NÀO LÀ CÔNG PHU THƯỢNG THỪA? THẾ NÀO LÀ CÔNG PHU TRUNG THỪA? …THẾ NÀO LÀ CÔNG PHU CÓ LỰC?..?..?… Công phu chân thật của chúng ta chính là phải quấy nhân ngã, tham-sân-si-mạn mỗi năm phải tan nhạt đi, đương nhiên muốn đoạn rất khó. Phải đạm bạc, tháng sau đạm bạc hơn…