MỘT CHÚT CHO THAY ĐỔI Bất chợt gặp vị Đại đức người cùng huyện đang trụ trì ngôi chùa lớn ở Hà Nội

MỘT CHÚT CHO THAY ĐỔI Bất chợt gặp vị Đại đức(người cùng huyện) đang trụ trì ngôi chùa lớn ở Hà Nội. Tàn câu chuyện quê, ông hỏi: Chăn làm cho người ấm, hay người làm cho chăn ấm? Mình thưa, chăn làm cho người ấm! Ông bảo: Mới đúng một nửa. Nửa kia là…

Bà thêm Tôi có hai lời khuyên cho những người ở đây bất hợp pháp Thứ nhất đừng ra đầu thú

Bà thêm: “Tôi có hai lời khuyên cho những người ở đây bất hợp pháp: Thứ nhất, đừng ra đầu thú. Thứ nhì, nếu cảnh sát di trú (ICE) có trát bắt và đến nhà hoặc nơi làm việc của mình, nhớ đừng trả lời gì về nguyên quán cả. Chỉ đòi luật sư. Bởi…