Có nên uống sắt khi mang thai

Trong khi mang thai thường người mẹ có nhiều lo lắng, lo lắng làm thế nào để có cho con có điều kiện phát triển nhất? Làm tế nào để có thể có những kiến thức tốt nhất về việc chăm sóc cho con và mình? Và thực tế, người phụ nữ mang thai thường…